Samarbetspartners och sponsorer

Trafiken mellan Stockholm City och Solna Strand drivs idag på rent kommersiell grund. Intäkterna kommer idag från biljetter och ombord-försäljning, men framför allt från våra sponsorer.

Vasakronan